NODARBĪBAS MUZEJĀ

Rīgas Motormuzejs aicina skolēnus iepazīt seno auto pasauli caur dažādām modernām tehnoloģijām un interaktīvu ekspozīciju, kā arī piedalīties “Latvijas Skolas somas” programmā iekļautās tehniski radošajās darbnīcās.

JAUNAIS MOTORMUZEJA MEHĀNIĶIS

Izglītojoša nodarbība sākumskolas skolēniem divās daļās, kas balstās uz Rīgas Motormuzeja ekspozīciju un muzeja speciālistu izstrādāto materiālu, kas apkopots grāmatā “Mazais Mehāniķis”.

Nodarbības mērķis ir vairot skolēnu zināšanas par Latvijas industriālo attīstību, par spēkratu ražošanu, īpaši 20. – 40. gados, par izcilo inženieri Augustu Krastiņu. Darba gaitā skolēni veido izpratni par mūsu industriālā mantojuma nozīmi. Pildot dažādus radošus uzdevumus, kuri saistīti ar auto vēsturi un attīstību, dalībnieki kopīgi meklē atbildes un nostiprina jauniegūtās zināšanas.

Tāpat muzeja ekspozīcijā skolēni pilda uzdevumus par auto virsbūvju tipiem, galvenajām spēkrata daļām, auto aprīkojumu, iepazīstas ar prezidenta Kārļa Ulmaņa dienesta automobili.

No 7 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 25 personām
Cena 3,50 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta programmā “Latvijas skolas soma” 

 

LATVIJAS AUTO, MOTO UN VELO BŪVE

Izglītojoša nodarbība divās daļās. Balstoties uz muzeja ekspozīcijā atklāto informāciju, skolēni papildina zināšanas par Latvijas industriālo attīstību sākot no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām, t.sk., par izcilajiem inženieriem Aleksandru Leitneru, Gustavu Ērenpreisu, uzņēmumiem Russo-Balt, Ford-Vairogs, beidzot Andra Dambja veikumu un veido izpratni par industriālā mantojuma kā daudzpusīgas vēstures liecības nozīmi. Interesanta un maz zināma vēstures lappuse saistās ar autobūves attīstību Padomju Latvijā, īpaši ar slaveno RAF.

Muzeja vidē skolēni attīsta prasmi meklēt, izvērtēt un strukturēt informāciju, veidojot prezentāciju/stāstījumu par noteiktu tēmu.

Nodarbības noslēgumā skolēni prezentē savus sagatavotos stāstus par Latvijas industriālo attīstību, kopīgi apspriež padarīto un veic pašvērtējumu.

No 11 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 25 personām
Cena 3 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta programmā “Latvijas skolas soma” 

 

 

MAZAIS MEHĀNIĶIS

Jauno Rīgas Motormuzeja nodarbību “Mazais Mehāniķis” izstrādājām, domājot par ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 13 gadiem. Interesantam stāstījumam mijoties ar spēlēm un dažādiem uzdevumiem, “Mazais Mehāniķis” ir ne tikai izklaidējoša, bet arī izglītojoša laika pavadīšanas iespēja Rīgas Motormuzejā.

Apmēram pusotru stundu ilgā nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā daļā muzeja ekspozīcijā gan stāstījuma, gan spēļu veidā dalībniekus iepazīstināsim ar automobiļa rašanās vēsturi, tehnisko uzbūvi, dažādiem virsbūvju veidiem un aprīkojumu. Otrajā daļā stāstīsim par to, kā ideja par automobili pārtop rūcošā spēkratā, un aicināsim bērnus kopā ar vecākiem uzbūvēt savas ģimenes automobili. Nodarbības noslēgumā – “Mazā Mehāniķa” pārbaudījums, kuru izturot bērni saņems “Mazā Mehāniķa” apliecību.

Nodarbība ģimenei ar bērniem
Cena 25 EUR

AUTO INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA DAĻA - GUMIJA

ATLECOŠĀ BUMBIŅA

Tehniski radošā darbnīca

Ķīmijas novirziens

Nodarbības dalībnieki uzzinās daudz jauna par gumiju – tās atklāšanu, īpašībām un daudzveidīgo pielietojumu ne tikai auto industrijā. Pastāstīsim arī to, kas un ko no gumijas ražoja Latvijā. Nodarbības otrajā daļā bērni iejutīsies īstu laborantu lomā un izgatavos paši savu atlecošo bumbiņu, ko pēc nodarbības varēs ņemt līdzi.

No 6 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 20 personām
Cena 3,50 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā
 
 

VĒJA ENERĢIJA: NO VĒJDZIRNAVĀM LĪDZ ELEKTROAUTO

Tehniski radošā darbnīca
Fizikas novirziens

Nodarbības sākumā dalībniekiem izstāstīsim, kas ir vējš un kā vēja enerģiju iespējams izmantot. Dalībnieki uzzinās arī to, kā ar vēja palīdzību var ražot elektroenerģiju, kā ir attīstījušies vēja ģeneratori un cik daudz elektroenerģijas šādi tiek saražots Latvijā.

Nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki, ņemot vērā iegūtās zināšanas par spārnu īpašībām un dažādajiem faktoriem, kas tos ietekmē, izgatavos spārnus vēja ģeneratoram, ko komandu sacensībās izmēģinās pie mākslīgā vēja.

No 9 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 20 personām
Cena 3,50 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā 
 
 

NO KVĒLSPULDZES LĪDZ ELEKTROAUTO 

Tehniski radošā darbnīca
Fizikas novirziens

Nodarbības teorētiskajā daļā stāstīsim par Tomasu Alvu Edisonu – izcilu zinātnieku un izgudrotāju –, viņa slavenākajiem izgudrojumiem un to, kā tie ietekmējuši pasaules industriālo attīstību, sākot no gaismas iedegšanas ik mājā visā pasaulē līdz pat elektroautomobiļiem un to uzlādei Latvijā.

Nodarbības praktiskajā daļā dalībniekus aicināsim iejusties Edisona lomā un izveidot elektrisko spuldzīti, kā arī noskaidrot, kāpēc elektrību ražo ābols un citrons.

No 13 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 20 personām
Cena 3,50 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā
 
 

STĀSTI MUZEJĀ

Izglītojoši radoša nodarbība divās daļās. Nodarbības pirmajā daļā atbildēsim uz jautājumu, kas ir muzejs, kādas funkcijas tas pilda un kādēļ muzeji mums ir vajadzīgi. Tā arī stāstīsim par Rīgas Motormuzeja tapšanu, parunāsim par profesijām muzejā, darbinieku ikdienu un to, kā darbojas muzejs.

Nodarbības otrajā daļā dalībnieki komandās dosies Motormuzeja ekspozīcijā, lai izspēlētu interaktīvu mobilo spēli “Stāsti muzejā” (dalībniekiem būs nepieciešams viedtālrunis). Komandām ierobežotā laikā būs jāizpilda dažādi uzdevumi, kas saistīti ne tikai ar autoindustrijas vēsturi pasaulē un Latvijā, bet arī ar muzeja darbinieku ikdienu.

Nodarbības noslēgumā dalībnieki atgriezīsies pedagoģiskajā telpā, lai apkopotu spēles rezultātus.

No 11 gadu vecuma
Ilgums līdz 90 minūtēm
Grupa līdz 25 personām
Cena 3 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā
 
 

NO PIRMĀ RITEŅA LĪDZ DROŠAI SATIKSMEI

Izglītojoša nodarbība par automobiļa, tā aprīkojuma un ceļu satiksmes attīstību. Nodarbības laikā skolēnus iepazīstināsim ar autobūves vēsturi, sākot ar riteņa un beidzot ar automobiļa izgatavošanu, vienlaikus velkot paralēles un stāstot par drošību gan uz ceļa, gan automašīnā. Nodarbības mērķis ir veidot skolēnos izpratni par ceļu satiksmi, tās noteikumiem un to, kādēļ šādi noteikumi ir nepieciešami. Tā pat rosināsim skolēnus pievērst uzmanību savai un citu drošībai, piedaloties ceļu satiksmē gan kā gājējiem, gan pasažieriem, gan vēlāk riteņbraucējiem.

Nodarbības teorētisko stāstījumu papildinās vizuālais materiāls – stends, kas attēlo autobūves un ceļu satiksmes drošības attīstības ceļu. To izmantosim arī praktiski, aicinot nodarbības dalībniekus iesaistīties un ievietot trūkstošos elementus “attīstības ceļā”.

No 7 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 20 personām
Cena 3 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā
 
 

IZCILAS PERSONĪBAS AUTOBŪVĒ: Augusts Krastiņš un Henrijs Fords.

Izglītojoša nodarbība divās daļās. Nodarbību sāksim muzeja ekspozīcijā pie latvieša Augusta Krastiņa un amerikāņa Henrija Forda izgatavotajiem automobiļiem, stāstot par abu spēkratu tehniskajām īpatnībām un ražošanu, kā arī par to, ko šie automobiļi atklāj par cilvēkiem, kas tos ir radījuši. Savukārt nodarbības otrajā daļā, muzeja pedagoģiskajā telpā, skolēni darbosies grupās. Vērtējot un salīdzinot abu vīru dzīvesgājumu, tā laika sabiedrības un autobūves attīstības tendences, aicināsim skolēnus veidot argumentētu viedokli un piedalīties diskusijā par Krastiņa uzņēmuma attīstību.

No 15 gadu vecuma
Ilgums līdz 60 minūtēm
Grupa līdz 25 personām
Cena 3 EUR no personas (minimālais skaits 10 personas)
Cena par attālinātu nodarbību – 35 EUR grupai
Nodarbības dalībniekiem ieejas biļetes muzejā ar 50% atlaidi
Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā
 
 
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +371 67025858